Diskuse o dopadech výstavby dálnice D35

Měl jsem možnost být u představení prototypu sériového provedení modernizace vozu Bdmtee pro Pardubický kraj. U této příležitosti jsem se také setkal s náměstkem hejtmana pro dopravu Michalem Kortyšem. Tématem našeho povídání byla výstavba a dopad D35. Stavba, která bude sloužit nám všem, má však i svá negativa. Vzniká na na úkor životního prostředí a majetku obcí a kraje. Konkrétně při její výstavbě dochází k poškození silnic II. a III. tříd, místních komunikací. Vysoká prašnost a hluk v obcích, který způsobuje enormní nárůst nákladní dopravy dodavatelů stavby, je dalším nepříjemným momentem. V tomto jsme se s panem náměstkem naprosto shodli a společně budeme problém řešit ve prospěch občanů. Možná tomu pomohlo i příjemné prostředí nového vagónu...


18 zobrazení0 komentářů