Jak vnímáte tradice?

Já jako jednu z klíčových součástí naší společnosti. Tradicí je, že otec vede dceru k oltáři, tradicí je vázání pentlí na pomlázku, tradice jsou trhy a jarmarky v obcích a městech, své tradice má každá rodina i každá země.


Bez tradic bychom nebyli tím, kým jsme. A to nejpodstatnější je, že tradice nás spojují. Jedním ze symbolů našich tradic jsou památky. I proto se tak intenzivně společně s režisérem Jiřím Strachem v rámci projektu Anděl páně pomáhá kostelům angažuji v záchraně kostelů. Nelze všechny památky opravit mávnutím kouzelného proutku, ale někde se začít musí. K tradicím také neodmyslitelně patří spolková činnost. Hasiči, zahrádkáři, myslivci, včelaři, Sokol, Skaut… Určitě jsem na někoho zapomněl. Takže omluvu dopředu. Bez spolkové činnosti, kterou většina z nás dělá bez nároku na odměnu, by opravdový život v obcích a městech časem zanikl.

Já sám se snažím být aktivním členem hned několika spolků: - myslivec a předseda mysliveckého sdružení Liberk-Hláska

- předseda Hospitální nadace Františka Antonína Sporcka v Kuksu - člen Nadačního fondu Svatovítské varhany - člen Řádu sv. Huberta

Abychom tradice přenášeli z generace na generaci, je třeba o ně pečovat. Mluvit o nich s dětmi a aktivně se zapojit. Zkuste to, uvidíte, že pocit, který získáte, se nikde koupit nedá.

Svůj názor na záchranu dědictví po našich předcích bych podpořil slovy klasika: „Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce.“ Jan Werich

2 zobrazení0 komentářů