Jak získat vodu pro pole i lesy?

Slovy klasika „otázka za milion“. Zas až tak složité to není. Chce to čas a chce to začít hned. Už jsem vám vysvětloval, jak chci dostat do všech kohoutků v našem regionu vodu v kojenecké kvalitě. Teď bych vám chtěl přiblížit plán, jak mít dost vody pro pole i lesy.


Předpokladem toho celého je si uvědomit, že letošní deštivé léto ani náhodou nenahradilo deficit ve spodních vodách z let minulých. Klíčem k tomu, abychom měli více vody pod zemí, je zajistit dvě navzájem související věci:

- Aby voda lépe vsakovala - Aby neodtékala po povrchu pryč a my se tak nepotýkali s tzv. bleskovými povodněmi


A co pro to můžeme udělat? Je toho docela dost a pomoci může každý. ​ 1. Ve chvíli, kdy dešťová voda padne na tvrdý povrch, nevsákne, ale odteče a za tři dny je v Německu. My potřebujeme, aby vsákla do podzemí a vytvářela podzemní jezera. K tomu jsou zapotřebí zemědělci, kteří jsou schopní orat a nenechat půdu ladem. Mým cílem je vysvětlit velkým zemědělcům, proč je důležité orat více než 30 cm pod zem a proč je potřeba používat organické hnojení. Obojí přispívá k lepšímu vsakování vody, hlína se lépe prohnojí a voda zůstane na poli.

2. Další neméně důležitou pomocí v této oblasti je výsev víceletých plodin. ​ 3. S lesníky bych rád vyřešili vysazování listnatých stromů v lesích. Kvůli kůrovci mizí lesy. Voda tím pádem teče pryč. Pokud budeme kromě jehličnanů vysazovat i stromy listnaté, bude se voda více vsakovat a méně odpařovat. A navíc kůrovec listnáče prostě nežere. 4. Zásadně hodlám propagovat trvalé travní porosty. Louky a pastviny mají proti lesu tu výhodu, že mají daleko větší výpar. A právě to v období sucha potřebujeme.


Když jsem psal, že každý může něco udělat, myslel jsem to vážně. Co kdybychom si každý zasadili jednoho listnáče? Kdybychom to udělali skutečně všichni, máme tady 10 milionů stromů a to by už bylo znát.

8 zobrazení0 komentářů