Máte nápad, jak zlepšit celkové hospodaření s vodou?

Ani přes deštivé léto jsme nad suchem nezvítězili. Česko stále trápí sucho, které střídají vydatné přívalové deště. Důvodů, proč se voda nedostane hluboko do půdy, je hned několik. Počasí nezměníme, zemědělské plodiny, které nám odčerpávají srážkovou vodu, potřebujeme.


Co s tím? Samo se nic nezmění. Bez celkové péče o krajinu bude voda ubývat. Je proto potřeba zásadně zlepšit celkové hospodaření s vodou.


Jak? Můžeme lépe hospodařit se srážkovou vodou:

  1. Retenční nádrže Například na nádvoří radnice v České Lípě vybudovali nádrž na zachytávání dešťové vody. Do nádrže se vejde přes 5000 litrů vody a slouží k zalévání zeleně především v komplexu městských budov na náměstí. To je cesta, kterou bych se vydal.

  2. Dešťovka Výpomoc zajišťují programy typu „dešťovka“. Jedná se o dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. Tyto programy motivují vlastníky k efektivnímu hospodaření s vodou.

  3. Aquabagy Neboli zavlažovací vaky. V Chocni například systém aquabagů funguje na zavlažování stromů a keřů. Díky aquabagům se stromy a keře zavlažují postupně a voda se dostane až ke kořenům. Chci se zasadit o to, aby měly obce a města možnost udržovat si krásnou zeleň a aby měly možnost získat dotace na aquabagy.


Dlouhodobě sleduji, jak v Izraeli umí pracovat s vodou a přeji si, abychom se dokázali inspirovat. Budu se zasazovat o dotaze na kapénkovou závlahu do jednotlivých domácností nebo o využití „šedé“ vody z koupelen, která by se mohla využívat ke splachování toalet a po úpravě i pro zahradní zálivky.

6 zobrazení0 komentářů