Svazek obcí Dřížná získá dotaci 6 milionů na posílení vodovodu

Pracovní skupina „Voda pro Podorlicko“ pomohla Svazku obcí Dřížná v Podorlickém regionu zajistit dotaci 6 milionů korun na posílení skupinového vodovodu. „První vlaštovka pracovní skupiny je tu. Podali jsme žádost na ministerstvo zemědělství o tolik potřebnou dotaci pro Svazek obcí Dřížná. Jsem rád, že žádosti bude ze strany ministerstva vyhověno a že do Přepych vezu paní starostce dobré zprávy,“ uvádí Drahoslav Chudoba, předseda a koordinátor pracovní skupiny „Voda pro Podorlicko“.

Svazek obcí Dřížná, který má sídlo v Přepychách, sdružuje obce Voděrady, Trnov, Lično a Přepychy. Zabezpečuje zásobování pitnou vodou pro obce Přepychy, Záhornice, Malá Záhornice, Zádolí, Vojenice, Voděrady, Ježkovice, Ostašovice, Radostovice a Uhřínovice. Tyto obce bojují s nedostatkem vody už od roku 2015. Výstavba rodinných domů a zvyšování počtu obyvatel by mohla mít negativní vliv na zásobování lidí pitnou vodou. Šestimilionová dotace z Ministerstva zemědělství tak pomůže současnou situaci vyřešit. „Zásobování našich obyvatel pitnou vodou je prvořadým úkolem nás starostů. Už pět let se potýkáme se suchem a nedostatkem pitné vody. Záložní vrt PR 1, který od roku 2015 dodává chybějící vodu do vodojemu, nepokryje narůstající potřeby způsobené rozvojem celé oblasti, která je na skupinový vodovod napojena,“ vysvětluje starostka obce Přepychy Zdeňka Seidelová, která je zároveň předsedkyní Svazku obcí Dřížná. „V souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací plánujeme ještě letos zahájit výstavbu úpravny vody pro napojení vrtu PY2 s vydatností nad 5 l/s. Akce „Přepychy, zdroj vodys rozpočtem téměř sedm milionů korun je však jen krátkodobý cíl,“ doplňuje starostka.

Z dlouhodobého hlediska plánuje Svazek obcí Dřížná napojení skupinového vodovodu na vodárenskou soustavu vyššího stupně. „To je obrovský úkol, který nezvládne žádný starosta sám. Pro realizaci takové strategické mnohamilionové akce je třeba zapojit do spolupráce odborníky i politiky, Královéhradecký kraj i příslušná ministerstva,“ doplňuje Zdeňka Seidelová. Proto vítá vznik skupiny „Voda pro Podorlicko“, která je složena z odborníků znalých místních poměrů. „Věřím, že nám pracovní skupina pomůže překonat „sucho“ příštích let,“ dodává starostka.

Pracovní skupina má 30 členů. Kromě starostů obcí ve skupině působí také hydrogeolog Svatopluk Šeda, šéf výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v Opočně Jiří Novák, ředitel Správy lesů šlechtického rodu Colloredo-Mansfeldů v Opočně Ladislav Šimerda a dále několik místních zemědělců a lesníků.

Cílem pracovní skupiny je zajištění dostatku pitné i užitkové vody pro celou oblast podorlického regionu.„Chceme připojit region na páteřní Východočeskou vodárenskou soustavu a konkrétními kroky zadržet vodu v krajině. Postupnými kroky pracovní skupina docílí toho, abychom Rychnovsko a celé Podorlicko zásobili vodou,“ uvádí Drahoslav Chudoba.


8 zobrazení0 komentářů