Zasedání "Vody pro Podorlicko"

Ve čtvrtek 18. 6. 2020 se v úzkém kruhu sešla pracovní skupina "Voda pro Podorlicko". I když teď vypadá, že je vody dostatek, je to omyl. Voda není schopna vsakovat do půdy a způsobuje tak lokální povodně. Další setkání pracovní skupiny je plánováno na 28. 7. 2020. Sejdeme se v širším kruhu a určéme přesný harmonogram úkolů a prací. Konkrétní podklady chceme dále předat Královéhradeckému kraji, Ministerstvu zemědělství či Ministerstvu životního prostředí.

18 zobrazení0 komentářů