senator.jpg

Senátor se má starat

Doba je plná nejistot. Jsem zvyklý pomáhat od dětství. Dovedu sehnat finance na veřejné projekty. Vím, jak se žádosti píší a jak dotace získat. Dlouhodobě pomáhám v domovech seniorů, podporuji spolky. Kdo rychle pomáhá, dvakrát pomáhá. 

voda.jpg

Voda: plán proti suchu

Voda je klíčovou surovinou. Královéhradecký kraj je suchem nejvíce postiženým regionem v Česku. V oblasti pod Orlickými horami chybí celkem tři roční úhrny srážek. Ani přes letošní deštivé léto jsme nad suchem nezvítězili. A abychom zvítězili, musíme začít bojovat okamžitě. Mám plán. Do deseti let je reálné, aby ve všech kohoutcích našeho kraje tekla voda v kojenecké kvalitě. 

 1. Projekt připojení všech částí regionu na Východočeskou vodárenskou soustavu

 2. Získání několika miliard korun z evropských, národních i krajských zdrojů na 80 km potrubí 

 3. Přivedení vody v kojenecké kvalitě v objemu až 500  l/s z vysokomýtského „podzemního jezera" a Polické pánve

 4. Prosazení hluboké orby pro lepší vsakování vody, používání hnoje, výsev víceletých plodin

 5. Důraz na zadržení vody v krajině: financování vysázení listnatých stromů, vznik retenčních nádrží a rybníků, zlepšení hospodaření s vodou

 6. Dotace na aquabagy pro města, dotace na kapénkové závlahy pro domácnosti

 

---

Tradice

Tradice nás všechny spojují. Vážím si tradic a svého regionu. Zádhrana kostelů na Podorlicku je toho důkazem. Nelze všechny památky opravit mávnutím kouzelného proutku, ale někde se začít musí. A já jsem pomáhat už začal. Tam, kde je potřeba:

 1. Projekt Anděl Páně pomáhá kostelům – iniciátor: záchrana kostelů na Rychnovsku: kostelík sv. Jana Nepomuckého na Bělé, kostela Všech svatých v Sedloňově, kostela sv. Prokopa v Přepychách a kostel sv. Jiří v Javornici 

 2. Projekt nové varhany do Katedrály Sv. Víta –iniciátor: dřevo z Liberka (několik stoletých smrků) darem pro kruchtu, která ponese varhany  

 3. Vztahy se starší generací

tradice.jpg
silnice.jpg

Doprava

Stavba D35. Jde to i rychleji? Rozhodně ano. Včasné ukončení přivaděčů k D35 usnadní život v obcích,  které leží u nově budované dálnice. A následně celému regionu. Budu tak dlouho zvonit u plotu ŘSD a pomáhat starostům s dokumentací, až se stavba D35 urychlí a zefektivní. 

senior.jpg

Senioři

Důchod má být zasloužený, ale především aktivním odpočinkem. Zasadím se o to, aby měli senioři vizi ekonomické jistoty a mohli si důchodu užít naplno. Pokud se mě někdo zeptá, komu přidat, jako první ukážu právě na seniory. 

SPOLKY.jpg

Spolková činnost

Podporuji spolkové činnosti v obcích a městech. Bez nich by společenský život v obcích a menších městech nebyl možný.

Aktivně se účastním této spolkové činnosti:

 • myslivec a předseda mysliveckého sdružení Liberk-Hláska 

 • předseda Hospitální nadace Františka Antonína Sporcka v Kuksu

 • člen Nadačního fondu Svatovítské varhany

 • člen Řádu sv. Huberta